Винаги, когато стане дума за строителство, архитектура и прочее дейности, в съзнанието на всекиго изниква асоциацията за градеж на сгради, кооперация и всякакъв тип постройки. Съществен елемент, обаче, от цялостната строително-ремонтна дейност е и самото разрушаване на сгради.

В редица случай възниква необходимостта от това дадена постройка да трябва да бъде унищожена. Независимо дали има необходимост от отваряне на място за нова конструкция, или вече построената сграда се налага да бъде разрушена с цел безопасност, процесът по разрушаване на сгради изисква щателно планиране и съобразност относно безпроблемното протичане на процеса.

Разбира се, от голямо значение е и видът постройка, която трябва да се унищожи. Ако говорим за сгради от типа на къщи или друго едноетажни или двуетажни конструкции, то тогава процесът преминава сравнително гладко и лесно. Това е така, защото сградата не е висока и масивна, разрушаването би се случило с помощта на техника като багер и съвсем лесно биха могли да се предотвратят множество положение, които биха изложили на опасност от всякакъв тип участващите в работата по събарянето.

Не точно така, разбира се, стои въпросът при високите, масивни, многоетажни сгради. Там разрушаването, само по себе си, се превръща в мащабна операция, с която следва да се заемат само опитни професионалисти и такива с дъгогодишен стаж зад гърба си именно в разрушаването на сгради. Високите сгради са труднодостъпни за бутане само с помощта на техника като багери и изкопвачи – това е практически невъзможно. Ето защо, в такива ситуации, се предприемат по-драстични и рискови мерки, които, обаче, са най-бързият и ефикасен начин сграда от такъв калибър да бъде разрушена.

Методът, за който говорим, е най-често имплозията, която представлява полагане на взривни вещества в основите на конструкцията или в нейната среда, ако е твърде висока. Чрез контролирана детонация се разрушават носещите колони и подпори – така сградата се срутва сама върху себе си, унищожавайки собствените си по-долни нива чрез тежестта на горните си етажи. Това „свличане“ на конструкцията вертикално е за предпочитане в населени локации, където местоположението на конструкцията не позволява тя да бъде бутната настрани. Това е и друг често срещан метод за разрушаване на сгради – ако пространството около сградата е достатъчно широко, тя би могла да бъде бутната настрани – т.нар.метод на „падането като дърво“.

Разрушаването на сгради е сложен технологичен процес, към който следва да се подходи с повишени внимание и професионализъм.