Съвременните ключарски ателиета не ограничават дейността си единствено до изработване на ключови дубликати, а предлагат комплекс от услуги, които гарантират пълно обхващане на всички проблеми, свързани със заключването.

Ето за какво може да ги потърсите:

  • Изработка и инсталиране на нови заключващи устройства – освен поставяне на надеждни брави за вратите, този вид услуга може да включва и замяна на стандартните ключалки с електронни чипове, инсталиране на система с код за достъп, изработка на автоключове за автомобили с имобилайзер и дистанционно и др. Добрият ключар познава съвременните тенденции в заключващите технологии, техните слаби/силни страни и ще ви даде компетентно мнение за най-добрия вариант според имуществото, което искате да защитите и според финансовите ви възможности. Заедно с това, може да разчитате на определен срок на гаранционно, а и на след гаранционно обслужване.
  • Ремонтиране на заключващи устройства – проблемите, които възникват след определен период на ползване на заключващите устройства са неизбежнитрудно отключване, недобро затваряне, счупване или загуба на ключ. В тези случаи се прави диагностика и на място се преценява дали е възможен ремонт или е необходима подмяна. За изработката на дубликат на ключ, обикновено е необходимо копие, затова е разумно да  имате  резервен ключ на безопасно място.
  • Аварийно отключване – непредвидените проблеми със заключването внасят притеснение и се налага да бъдат решавани бързо.Днес много ателиета предлагат 24 часови услуги – за ваше улеснение е добре да имате техен телефон под ръка, а не да го търсите по спешност.

Реномираните ключарски ателиета предлагат още много видове услуги, свързани със сигурността и режима на достъп до вашата собственост. Информирайте се, за да сте готови за непредвидени ситуации.