Традиционните маркетинг комуникации все по-осезаемо биват заместени от предимствата на дигиталната среда.

Дигиталният маркетинг представлява набор от стъпки и подходи за позициониране, популяризиране и развитие на бизнеса в онлайн средата.

Преориентирането на съвременния бизнес в Интернет е естествен ход в неговото дългосрочно процъфтяване.

Ето защо дигиталният маркетинг се оказва необходима стъпка в развитието на брандовете днес:

Досег до мащабна аудитория

Едно от ключовите предимства на дигиталния маркетинг е, че той позволява на бранда да се свърже с мащабна аудитория. Има два типа потребители в Интернет, от които бизнесът онлайн извлича ползи.

Първият вид аудитория е тази, която създава регистрация в социалните мрежи с цел социален контакт, публикуване на визуално съдържание или други сходни цели. Вторият тип онлайн аудитория е тази, която редовно използва търсачките като инструмент за набавяне на информация или намиране на онлайн магазин за извършване на покупка.

И в двата случая физическите и времевите ограничения са елиминирани. В този смисъл, онлайн бизнесите могат да достигат лесно и бързо мащабна част от потребителската маса и да прецизират детайлно своите целеви сегмент с помощта на дигитален маркетинг.

Популяризиране на бранда

Интернет е ефективно средство за популяризиране на бранда в дългосрочен план. За разлика от традиционните форми на маркетинг, които са краткосрочни, то в онлайн средата, всичко се актуализира и подновява непрекъснато. Това се дължи на онлайн рекламата, която се отличава с гъвкаво планиране и измерими резултати.

Рекламата в Гугъл и социалните мрежи е сред ефикасните методи за популяризиране на бизнеса в онлайн средата. Рекламата в социалните мрежи дава досег до обширна маса потребители с разнородни интереси. Дигиталното рекламиране в социалните мрежи позволява двупосочна комуникация и измерване на клиентските реакции чрез конверсии – коментар, харесване, споделя и т.н.

Рекламата в Гугъл свързва бранда с втория тип онлайн потребители – тези, които използват активно търсачките. Гугъл е мястото, от което стартира потребителската пътека на търсене, намиране на информация и извършване на покупка. В този смисъл, рекламата трябва да бъде максимално таргетирана, релевантна и информативна.

Ръст на продажбите

Друго ключово предимство на дигиталния маркетинг е, че той спомага на бранда да повиши своята разпознаваемост и по този начин да генерира ръст в продажбите. Основното звено на онлайн маркетинга, което се занимава с постигането на тази цел, е SEO оптимизацията. Оптимизирането за търсещите машини е сбор от подходи и тактики за подобряване на присъствието и класирането на бизнес сайта на предни места в търсачките.

Потребителите стартират обмислянето и търсенето на мястото за своята покупка именно от търсачките. Ето защо, по-голямата част от аудиторията е склонна да извърши покупка и да се довери на бранд, който е сред първите места от търсенето. Респективно, по-доброто класиране на бизнеса допринася за постигане на повече продажби.

SEO оптимизацията прилага подходи и стратегии, с които брандът да генерира органичен трафик и по-оптимални места в резултатите на търсенето. Сред ефективните SEO техники са гост публикациите за генериране на качествени връзки, блоговете, копирайтинг текстовете, подбор на ключови думи и изрази, линк-билдинг методи и т.н. В резултат, брандът генерира органичен трафик, а от там – повече продажби. Освен това, SEO оптимизацията спомага за изграждане на авторитет и доверие сред потребителските публики.

Виж тенденциите в маркетинга за 2023.

Да обобщим с няколко думи:

Дигиталният маркетинг тенденциозно замества традиционните маркетинг комуникации. Причините са нарастващата аудитория в Интернет и забележителните възможности на дигиталния инструментариум.

Позиционирането на бизнеса в онлайн средата се оказва надежден ход в неговото дългосрочно развитие. На първо място, дигиталният маркетинг дава възможност за достигане до мащабна аудитория и прецизно таргетиране на потребителите.

На второ място, онлайн маркетингът предполага по-ефективно популяризиране на бизнеса чрез дигиталната реклама в Гугъл и социалните мрежи. Ето защо не трябва да го подценяваме. Не на последно място, дигиталният маркетинг е необходим, защото спомага за постигане на ръст в продажбите чрез средствата за SEO оптимизация на търсещите машини.